Sala híbrida d’intervencionisme avançat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Amb l’ajuda de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu s’ha posat en marxa una nova sala híbrida especialitzada en intervencionisme cardíac a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. La iniciativa busca fer un salt tecnològic d’alt impacte i millorar l’experiència del pacient en tot el seu itinerari terapèutic.

L’actuació, centrada en la implementació i monitoratge de dispositius cardíacs com marcapassos i desfibril·ladors automàtics implantables (DAI) permet a l’Hospital de Sant Pau fer un salt qualitatiu enorme en la gestió i seguiment remot dels pacients. La sala d’intervencionisme híbrida d’última generació consta d’un quiròfan amb un arc d’imatge radiològica d’altes prestacions, sistemes de circulació sanguínia extra corpòria, equips d’ecografia i anestèsia avançats que permeten el monitoratge i seguiment complet en intervencions d’alta complexitat. La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha volgut, també, que tant l’espai intervencionista com les sales d’acompanyament a familiars tinguessin en compte la mirada del pacient: són espais dissenyats per viure moments emocionalment intensos de la manera més humana possible.

Addicionalment a la sala, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha dotat espais de visionat i equips de transmissió d’alta definició per facilitar la docència i actualització dels mètodes d’implantació d’aquests dispositius a altres centres: des d’hospitals comarcals fins especialistes interessats a qualsevol part del món. Els sistemes avançats de comunicació permetran, també, millorar i enfortir la relació amb l’Atenció Primària creant noves dinàmiques entre equips i especialistes de la sanitat pública.

La Fundació ha volgut equipar l’Hospital de Sant Pau amb els recursos necessaris per afrontar amb garanties un múltiple repte :
• augmentar la qualitat en l’atenció i l’experiència del pacient
• supervisar el rendiment dels marcapassos optimitzant l’ús de totes les dades registrades
• establir un model que personalitza i escull el dispositiu més adequat per a cada tipus de pacient i patologia

Aquests eren i són els objectius del projecte europeu RITMOCORE, un projecte innovador coordinat per AQuAS amb la participació destacada de l’Hospital de Sant Pau i l’Hospital Universitari de Bellvitge.

 

Amb aquesta col·laboració, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, ha impulsat, un cop més, projectes d’alt impacte que marca el camí de l’excel·lència en l’assistència universal del sistema de salut a Catalunya.