AVÍS LEGAL

L’accés, navegació i l’ús d’aquest lloc web https://www.fundaciodanielbravo.org/ (d’ara endavant, “la web”) implica el coneixement i acceptació dels següents Termes i Condicions que s’expressen a en el present Avís Legal així com de la legislació vigent.

En accedir i explorar el contingut de la web, l’usuari accepta sota la seva única i exclusiva responsabilitat, sense reserva ni limitació, les presents condicions que la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu podrà revisar en qualsevol moment.

DADES IDENTIFICATIVES

Dades d’identificació en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
La informació continguda en aquesta web fa referència a les activitats desenvolupades per Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, amb domicili social en la c/ Hereter 17, Sant Just Desvern, 08960 Barcelona, proveïda de CIF G61478657 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1136.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

L’objectiu de la web és informar sobre l’activitat de la Fundació i el seu accés per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. Les presents condicions tenen la finalitat de comunicar la manera d’accés i la utilització per part del públic dels continguts als quals s’accedeix mitjançant la web de manera gratuïta i la informació de la qual és la vigent en la data de la seva última actualització.

La Fundació declina tota responsabilitat per l’accés d’usuaris en jurisdiccions on aquesta distribució o ús pogués ser contrari a la normativa o a les regulacions vigents.

L’usuari de la web, mitjançant el seu accés a aquesta, s’obliga a utilitzar-la conforme amb la legislació vigent i respondrà, enfront de la Fundació i/o enfront de tercers, de qualsevol mal i perjudici que es poguessin causar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En particular, l’usuari es compromet a abstenir-se de:

i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
ii) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
iii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
iv) emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
v) provocar danys en els sistemes de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, dels seus proveïdors o de terceres persones.
vi) introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar aquests danys; i/o intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

La Fundació es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

La Fundació no serà responsable dels danys derivats de l’ús de la web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en la mateixa es facilita. La Fundació es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, així com de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés a aquesta.

La Fundació no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, o d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL E/O INDUSTRIAL

Les fotografies, logotips, marques, vídeos, publicacions i continguts inclosos en la web, són propietat de la Fundació o del seu legítim autor o de les entitats col·laboradores amb les quals existeixi signat el corresponent contracte, els qui són titulars en exclusiva dels drets d’explotació sobre aquesta informació.

En cap concepte podrà l’usuari modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual o industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a la Fundació. La Fundació reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de tercers de la seva propietat intel·lectual, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució i la seva modificació o la reproducció i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic.

La Fundació prohibeix a l’usuari la difusió dels continguts i informació subministrada sense el seu previ i exprés consentiment.

ENLLAÇOS

A fi d’ajudar l’usuari a buscar una altra informació o serveis d’interès, la present Web pot oferir-li enllaços directes que li enviaran directament a altres pàgines web.

L’usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents links, bàners, etc., els quals són gestionats per tercers. La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu no té facultat per a controlar tota la informació o contingut facilitat per altres pàgines web, per la qual cosa no podrà assumir cap mena de responsabilitat per la qualitat i fiabilitat d’aquests.

Tampoc, i en cap cas, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu assumeix responsabilitat alguna derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la pàgina web.

Igualment, l’establiment de qualsevol mena d’enllaç per part d’aquesta pàgina a un altre lloc web aliè no implica que existeixi algun tipus de relació directa o dependència entre la Fundació i el lloc web aliè.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Si us plau consulti la nostra Política de Privacitat.

Política de privacidad

ÚS DE COOKIES

Si us plau consulti la nostra Política de cookies.

Política de cookies

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.