La FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU té per objecte oferir ajuda assistencial, promoure i dur a terme projectes de recerca científica o aplicada, dotar d’equips i unitats tècniques centres hospitalaris públics o regits per entitats sense ànim de lucre, i concedir beques per a la formació d’especialistes.

La FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU no assisteix persones malaltes ni pacients, i tampoc no investiga directament malalties, de manera que no pot respondre consultes mèdiques ni de contingut mèdic.

A la FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU protegim la vostra informació personal mitjançant tècniques estàndard de la indústria, i sempre us mantindrem informats quan s’introdueixin canvis significatius en aquesta Política de Privacitat. Proporcionarem les vostres dades personals a tercers només en aquestes circumstàncies: (1) amb el vostre consentiment; (2) quan sigui necessari per tramitar les vostres instruccions; (3) quan ho estableixi una llei, una citació o qualsevol altre procediment judicial.

Aquesta Política de Privacitat s’aplica a http://www.fundaciodanielbravo.org/ i pot ser modificada en el futur. No obstant això, si hi introduïm canvis us ho comunicarem per tal que els pugueu revisar abans de continuar utilitzant el nostre lloc web. Si continueu relacionant-vos amb nosaltres després que publiquem o comuniquem qualsevol modificació en la nostra Política de Privacitat, voldrà dir que esteu d’acord amb els canvis fets.

1. Dret d’informació
La FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU, amb domicili al c/ Hereter 17, Sant Just Desvern, 08960 Barcelona, amb CIF G61478657 (d’ara endavant, «FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU»), garanteix als usuaris d’Internet que accedeixin al lloc web http://www.fundaciodanielbravo.org/ (d’ara endavant, els «Usuaris» o bé, en singular, l’«Usuari») que les dades que facilitin a través d’aquest lloc web seran tractades en compliment estricte de la legislació vigent sobre protecció de dades personals.

Amb aquesta finalitat, la FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU informa els Usuaris sobre el procediment que ha seguit per recollir les seves dades de caràcter personal, i sobre els usos als quals aquestes dades es destinaran.

2. Informació que recollim
La FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU obté les dades personals dels Usuaris a través dels mitjans següents:

3. Ús de les dades personals dels Usuaris
La FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU comunica als Usuaris que les dades personals que ens facilitin es tractaran amb els propòsits següents:

  • Respondre a consultes o sol·licituds d’informació
  • Qualsevol altre fi exigit o permès per la legislació aplicable, o per al qual l’Usuari hagi prestat el seu consentiment

L’Usuari és l’únic responsable de la informació que proporciona al lloc web. Tanmateix, si en un futur la FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU vol utilitzar aquesta informació per a fins diferents dels descrits, n’haurà d’informar els Usuaris afectats i els haurà de tornar a sol·licitar el consentiment.

La FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU no assisteix persones malaltes ni pacients, i tampoc no investiga directament malalties, de manera que no pot respondre a consultes mèdiques ni de contingut mèdic.

La FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU utilitza galetes (cookies) al seu web. Si voleu més informació en aquest àmbit, consulteu la nostra Política de Cookies.

4. Compartir informació amb tercers
La FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU no comparteix amb tercers informació personal de l’Usuari, llevat que disposi del consentiment exprés i que consideri de bona fe que està permès per llei o bé que és necessari revelar-la de manera raonable per tal de complir un procediment judicial, incloent-hi —entre d’altres— citacions per a un judici civil o penal, ordres judicials o altres revelacions obligatòries.

La FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU pot contractar empreses de tercers i terceres persones per facilitar el seu objecte fundacional (mitjançant, per exemple, tasques de manteniment, anàlisi, auditoria, informàtica, assessorament legal, custòdia de les còpies de seguretat, comunicació, manteniment del web i desenvolupament). Aquestes terceres parts tindran un accés a la informació de l’Usuari limitat estrictament al necessari per executar aquestes tasques en representació de la FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU, i estan obligades davant d’aquesta a no desvelar-la o utilitzar-la per a altres fins.

5. Fonament jurídic de la recollida de dades i consentiment de l’Usuari
La FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU tracta les dades personals de l’Usuari conformement al consentiment exprés d’aquest, atorgat a través del lloc web de la mateixa fundació. L’Usuari té dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la legalitat d’aquest tractament abans de la retirada del consentiment.

La tramesa de dades mitjançant l’ús dels formularis electrònics habilitats per la FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU al seu lloc web, o bé a través de missatges de correu electrònic o de continguts facilitats per l’Usuari a través del lloc web, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament d’aquestes dades. L’autorització de l’Usuari perquè les seves dades es tractin amb els fins descrits en l’apartat «Ús de les dades personals dels Usuaris» d’aquesta Política de Privacitat té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a la FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU són veraces, i es fa responsable de comunicar a la FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU qualsevol modificació que s’hi pugui fer.

6. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
L’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i les condicions previstos en la legislació vigent: amb l’acreditació prèvia de la seva identitat mitjançant fotocòpia o còpia digital del seu document nacional de identitat, s’ha de dirigir a la FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU, amb domicili al c/ Hereter 17, Sant Just Desvern, 08960 Barcelona, o bé a l’adreça de correu electrònic administracio@fundaciodanielbravo.org.

7. Seguretat
La FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU manté la seguretat de les dades personals i prevé l’accés no autoritzat a través de la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que exigeix la llei i que garanteixen la integritat, confidencialitat i seguretat de la informació aportada. Així doncs, tracta les dades de conformitat amb el principi de seguretat que marca la normativa de protecció de dades, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’Usuari li faciliti a través del seu lloc web. Tanmateix, malgrat la implementació diligent d’aquestes mesures, l’Usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

8. Durada de l’emmagatzematge de les dades
L’eliminació de les dades personals dels Usuaris té lloc quan aquestes dades deixen de ser necessàries per al compliment de l’objectiu que es buscava amb l’emmagatzematge, o bé quan aquest emmagatzematge està prohibit per les disposicions vigents. La FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU conserva les dades personals dels Usuaris només mentre sigui necessari per als fins descrits anteriorment, o segons ho requereixin les lleis aplicables.

La cancel·lació de les dades personals dels Usuaris es produeix, també, sempre que aquests Usuaris ho sol·licitin i no hi hagi cap obligació legal de conservació que ho impedeixi.

9. Menors al lloc web
Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a menors de setze (16) anys, i per això no s’hi recopila deliberadament informació sobre aquestes persones. Si els pares o representants legals consideren que els seus fills han remès dades personals a la FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU, s’hi han de posar en contacte escrivint a administracio@fundaciodanielbravo.org.

Actualitzat el maig del 2018