La resposta de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu a la pandèmia.

A la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu creiem que la recerca i l’assistència universal són dos pilars fonamentals per a la protecció i millora de la salut a la nostra societat. Estem atents als reptes i necessitats de les institucions que les vehiculen per tal d’ajudar-les i permetre que facin salts significatius per al bé dels pacients, les seves famílies i per extensió tota la societat.

En diferents camps amb necessitats diverses, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha buscat iniciatives que volen i poden aportar noves maneres de fer, innovadores, col·laboratives i centrades en les persones com a punt de partida per a crear projectes significatius per a la salut al mig i llarg termini.

Davant la situació d’emergència creada per la COVID-19, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) han posat en marxa una col·laboració emmarcada en la lluita contra aquesta pandèmia que marcarà el segle XXI. Es tracta del llançament d’un gran projecte de recerca que servirà de base per a dissenyar futures estratègies de protecció immunitària enfront del  SARS-CoV-2 i altres patògens.

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu vol, amb aquesta iniciativa, donar resposta a una situació d’emergència sanitària dotant ISGlobal dels equips tecnològics, humans i logístics necessaris per impulsar diversos estudis i crear sinergies amb els centres i grups de recerca de país capaços de generar un coneixement traslacional d’alt impacte.

En concret la posada en marxa del Projecte, permetrà fer estudis per conèixer la propagació i entendre la protecció enfront d’infeccions emergents com la que causa la COVID-19, d’acord amb els següents objectius principals:

• La generació de coneixement per a comprendre la propagació entre la població i com els individus responen al contacte amb un nou virus.

• La catalització dels estudis translacionals amb els principals hospitals del país, per poder comprendre i millorar el maneig dels malalts de COVID-19.

• La capacitació per esdevenir un referent en l’avaluació epidemiològica de la resposta immunitària, com també més endavant en l’estudi del potencial protector de futures vacunes.

Per assolir aquests objectius, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha dotat el Projecte amb tres pilars fonamentals per a poder esdevenir el node de referència en el coneixement de la resposta immune al SARS-CoV-2:

• Instal·lació de tres equips múltiplex de darrera generació que, combinats amb nous robots que automatitzen el maneig de mostres, donen la possibilitat de fer molts anàlisis de gran precisió en molt poc temps.

• Incorporació de personal investigador amb diferents perfils : des de tècnics de laboratori, passant per especialistes en bioestadística i gestió de dades fins a gestors de projectes.

• Dotació d’una important partida per a la realització d’estudis amb les cohorts del propi ISGlobal i també per a l’establiment de noves col·laboracions amb els hospitals i centres que vulguin fer una recerca de frontera en la resposta immunitària.