El patiment d’una persona malalta no és tant sols el dany i el dolor que pugui afectar els òrgans o sistemes del seu cos. El patiment està també lligat a les pors i temences de les pèrdues que, d’una manera real o imaginària es poden produir. És una preocupació legítima del seu futur com a persona.

Creiem, per això, que els pacients, els qui pateixen i no pas les malalties, són el centre de la sanitat i la raó de ser dels sistemes de salut.

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu vol estimular les aliances i el treball col·laboratiu entre les associacions de pacients i els hospitals per tal de que puguin alleujar el patiment dels malalts i les seves famílies.

 

NOTA: La FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU no assisteix persones malaltes ni pacients, i tampoc no investiga directament malalties, de manera que no pot respondre consultes mèdiques ni de contingut mèdic.