Beques Daniel Bravo close up of scientist with tube making test in lab

Amb l’objectiu principal d’estimular la recerca biomèdica d’alt impacte a Catalunya, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu obre la convocatòria per a estades curtes a l’estranger en investigació cardiovascular.

Juntament amb la recerca bàsica i clínica, les Beques Daniel Bravo posen un focus d’atenció especial en la imatge cardiovascular i les tècniques de diagnòstic no invasives.

A l’hora d’avaluar i seleccionar les diferents propostes, es tindrà en compte si les expectatives de generació d’un cert impacte són versemblants i rellevants per als investigadors i els seus grups de recerca. En aquest sentit, s’han definit tres grans àrees d’impacte:

Impacte acadèmic. Es tracta de generar un coneixement que es plasmarà en publicacions d’alt impacte, i/o generar capacitat per a recerques futures dotant de direcció, prioritats o habilitats els grups emissors.

Impacte clínic. Es tracta de generar un coneixement que permeti influir sobre les guies de pràctica clínica, i/o millorar les pràctiques mèdiques i de salut a escala local.

Impacte social. Es tracta de generar un coneixement que pugui influir en les polítiques de salut pública i/o que tingui beneficis per al sistema de salut, com ara millores en l’eficiència o la maximització de recursos.

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu atorgarà tres beques a investigadors (amb el títol de doctorat, llicenciatura, grau o equivalent) que duguin a terme la seva activitat a Catalunya i que vulguin fer estades curtes en centres nord-americans o europeus de referència en el seu camp.

 

Convocatòria 2019

La convocatòria romandrà oberta del 30 de gener al 6 de març de 2019, i l’estada s’iniciarà entre l’1 de maig i el 30 de novembre de 2019.

Cada beca tindrà una dotació econòmica bruta de 3.000 euros mensuals, més les despeses de desplaçament. Amb aquesta dotació, els investigadors becats se sufragaran l’estada, l’assegurança mèdica i la manutenció durant el període de la beca (entre tres i nou mesos).

Llegiu les Bases de la Convocatòria de les Beques Daniel Bravo 2019 i verifiqueu el Contingut del Formulari Online abans de entrar al FORMULARI DE SOL·LICITUD. Data límit : 12h dia 6/3/2019

Informació relacionada

Bases Beques Daniel Bravo  Convocatòria 2019

Contingut del formulari online 2019 (pdf)