Àrea del Cor (Hospital Sant Joan de Déu)

La cardiologia pediàtrica s’ocupa principalment de les arrítmies o variacions del ritme cardíac i de les malalties cardíaques congènites en els infants, des de que neixen fins que són adults.

Amb la col·laboració de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu , l’Hospital Sant Joan de Déu ha pogut crear una nova Àrea del Cor posicionada, a dia d’avui, com un referent en cardiologia pediàtrica d’alta complexitat a nivell europeu.

A mitjans de 2021 es va completar el suport de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, iniciada el 2014, i que ha significat la incorporació de:

• La Sala Hemodinàmica de darrera generació (2014)

• El Quiròfan de Cardiologia Pediàtrica d’alta complexitat (2019)

• El Còrtex o sistema de seguiment en temps real (2021)

Amb aquesta actuació s’han aportat equipaments i ajudes a la contractació de personal que han permés fer un salt tecnològic clau i al mateix temps impulsar de manera decisiva la recerca i la formació dels professionals en benefici dels pacients.

L’Hospital de Sant Joan de Déu és centre de referència a Espanya en cirurgia cardiovascular i l’únic centre acreditat pel Ministeri de Sanitat pel tractament de les arrítmies pediàtriques. Actualment, fa unes 250 operacions a cor obert anuals, 900 cateterismes i unes 280 ablacions cardíaques amb un resultats molt satisfactoris. La seva taxa de supervivència en cirurgia cardíaca és una de les més altes del món, un 98,4% enfront del 95,2% de mitjana a Europa.

Sala Hemodinàmica de darrera generació

El setembre de 2014 es va posar en marxa la Sala d’Hemodinàmica Daniel Bravo Andreu a l’Hospital Sant Joan de Déu, un equipament d’alta tecnologia d’ús exclusivament pediàtric que era el primer d’aquestes característiques a tot l’Estat i el quart d’Europa.

L’equip consisteix en un sistema biplà Flat Panel tridimensional que permet minimitzar fins un 70% la radiació que rep el pacient. Al tractar-se de pacients exclusivament pediàtrics aquesta reducció esdevé clau per reduir la seva exposició actual i minimitzar la radiació acumulada en el futur. D’altra banda, gràcies a la funció TAC que posseeix, es poden obtenir imatges bidimensionals i tridimensionals de gran fiabilitat i precisió que permeten la superposició i guiatge en temps real durant la intervenció.

La sala ocupa una superfície de 100 metres quadrats, un espai ampli per facilitar la tasca dels professionals sanitaris i desenvolupar nous procediments innovadors tant en cardiologia com en altres especialitats. Encara que el seu principal ús es focalitza en el tractament de les arrítmies pediàtriques complexes també s’hi fan altres formes de cardiologia intervencionista i diagnòstica. Es desenvolupen noves tècniques per a processos vasculars perifèrics, neurointervencionisme i altres. De fet, s’ha mostrat molt útil per al tractament d’algunes patologies oncològiques com el retinoblastoma.

 

Realitzada l’ablació cardíaca al nadó més petit del món

El gener de 2019, un equip de professionals integrat per cardiòlegs, neonatòlegs, anestesiòlegs i infermers va realitzar a la Sala d’Hemodinàmica Daniel Bravo Andreu una ablació cardíaca a una nena de només 1.310 grams de pes, assenyalant una nova fita en el cateterisme cardiològic. Amb aquesta intervenció la Unitat d’Arrítmies de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona va aconseguir curar la taquicàrdia incessant (300 pulsacions per enlloc de les habituals, unes 150) que presentava la nena.

Quiròfan de Cardiologia Pediàtrica d’alta complexitat

Amb la primer intervenció a cor obert el novembre de 2019 , el nou Quiròfan de Cardiologia Pediàtrica va iniciar la seva singladura dins el bloc quirúrgic de l’ Hospital de Sant Joan de Déu. L‘ajuda de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha permès assolir una fita llargament desitjada pels professionals del Servei de Cirurgia Cardíaca de l’ Hospital: un nou quiròfan per afrontar l’alta complexitat en cardiopaties congènites amb la tecnologia més avançada.

Amb l’objectiu de reduir les seqüeles que, de vegades, comporten una cirurgia cardíaca d’alta complexitat, l’ajuda de la Fundació va permetre posar en marxa un Quiròfan amb la darrera tecnologia i situar, just al costat, quatre boxes especialitzats constituint l’àrea de Cures Intensives de Cardiologia. D’ aquesta manera, fent una cirurgia d’alta precisió i assegurant una recuperació idònia es minimitzen els problemes derivats d’aquestes intervencions: és sabut que fins un 30% dels pacients pot presentar problemes de l’aprenentatge en arribar a l’adolescència, com retard en el desenvolupament, alteracions relacionals i fracàs escolar.

El Quiròfan de Cardiologia Pediàtrica està equipat, entre d’altres, amb un sistema de circulació extra corpòria digitalitzada i un aparell de monitorització cerebral per a fer el seguiment continuat del pacient durant la intervenció i recollir nombrosos indicadors que són de gran valor per al seu seguiment i pronòstic en la recuperació tant immediata com a llarg termini. Addicionalment compta amb un sistema d’imatge ecogràfica avançada que permet als cirurgians analitzar la zona quirúrgica per comprovar si cal fer alguna correcció quirúrgica prèvia a la finalització i sutura del camp operatori.

 

Còrtex

El juliol de 2021 i amb el nom de Còrtex es va presentar un espai de seguiment dels pacients en temps real a l’Hospital de Sant Joan de Deu . La col·laboració  de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha permès que els professionals comptin, entre d’altres, amb un centre de comandament (Command Center) i així poden saber en cada moment quants pacients s’estan operant als quiròfans, quants hauran d’ingressar a la UCI en les pròximes hores, quants seran traslladats de la UCI a una habitació, quants estan ingressats en cada planta…. En definitiva, tenen una visió de conjunt i en temps real del que està passant en cada moment a l’Hospital de manera que poden prendre les decisions més oportunes per gestionar els llits i els recursos de la manera més òptima, evitar saturacions i colls d’ampolla.

El Còrtex, integra, a més del centre de comandament (Command Center), un sistema de monitorització de pacients (Ecare) i un servei de contacte amb els pacients i les seves famílies (Contact center).
Des de l’Ecare, els professionals monitoritzen a distància i en tot moment els infants que estan ingressats siguin on siguin de l’Hospital: a la seva habitació, passejant pel hall o jugant a la sala de jocs. Aquesta iniciativa ha permès, per exemple, que nadons afectats de problemes cardíacs que abans havien d’estar ingressats en observació a la UCI puguin ser traslladats a una habitació amb la seva mare gràcies a un petit dispositiu connectat que analitza la seva evolució en tot moment i alerta als professionals si es produeix un empitjorament del seu estat.
El Còrtex també disposa d’un espai de comunicació multicanal amb les famílies dels pacients anomenat Contact Center. Es tracta d’un espai on els professionals visiten a distància aquells pacients que no requereixen d’una atenció presencial i atenen les consultes de caràcter assistencial que reben de les famílies. En aquest espai l’equip mèdic els visita per telèfon i videoconferència i poden dialogar sobre els dubtes i angoixes generades a l’entorn del pacient, el nostre focus.