Nova Unitat d’Imatge Cardíaca Avançada al Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

16/1/2020

Gràcies a la col·laboració de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu s’ha pogut posar en marxa la nova Unitat d’Imatge Cardíaca Avançada a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. D’ aquesta manera es crea una Unitat d’excel·lència i alta especialització que permetrà donar cobertura a totes les persones amb patologies cardíaques a les comarques gironines.

El projecte s’ha realitzat per tal que l’Hospital pugui respondre tant a les necessitats assistencials actuals i futures com per iniciar noves formes de docència i recerca centrades en el pacient adult i pediàtric.

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha volgut acompanyar l’Hospital Josep Trueta en una àrea clau per a la cardiologia com és el diagnòstic per la imatge. El projecte ha constat de tres pilars:

Incorporació de nous equipaments: Entrega de 3 ecocardiografs d’última generació amb 8 sondes per realitzar estudis transtoràcics i transesofàgics específics per a adults i per a infants. En aquests equips s’ha instal·lat software basat en intel·ligència artificial que permeten fer el diagnòstic, el seguiment i la recerca de manera més àgil i segura. S’ha vetllat, a més, per possibilitar la interconnectivitat amb altres centres i hospitals comarcals en un projecte innovador de col·laboració.

Renovació d’espais: La nova Unitat, ubicada a la 7a planta del centre, disposa ara de 10 gabinets de proves, una àrea de recuperació i observació de pacients, i dues àrees de treball per fer la valoració dels estudis del cor. En definitiva, espais més amplis, confortables, eficients i adequats a les necessitats d’usuaris i professionals

Creació d’un programa formatiu pioner: Amb l’objectiu de fer del Hospital Josep Trueta un pol d’atracció per formar cardiòlegs especialistes en tècniques d’imatge cardíaca i donar suport formatiu a altres professionals del territori, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha impulsat un programa de formació d’especialistes pioner a tot l’Estat. Actualment el programa o fellowship es troba en fase d’acreditació per la Universitat de Girona i en els propers mesos es posarà en marxa en la seva primera convocatòria.

 

L’Hospital Josep Trueta és un centre hospitalari de referencia de les comarques gironines que s’ocupa directament d’una població estable i flotant molt nombrosa i indirectament dona suport als hospitals comarcals del seu entorn.

Les tècniques d’imatge cardíaca no invasives com l’ecocardiografia (o ultrasò cardíac) han esdevingut una peça clau en el diagnòstic de les malalties cardiovasculars al proporcionar abundant informació sobre el funcionament i les característiques estructurals del cor. En els darrers anys aquesta tecnologia ha evolucionat i evoluciona a gran velocitat esdevenint un equipament imprescindible per a fer un ràpid diagnòstic en moltes malalties cardiovasculars.