Beques Daniel Bravo close up of scientist with tube making test in lab

Amb l’objectiu principal d’estimular la recerca biomèdica d’alt impacte a Catalunya, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha obert la convocatòria per a estades curtes a l’estranger en investigació cardiovascular.

Juntament amb la recerca bàsica i clínica, les Beques Daniel Bravo tindran aquesta vegada un focus d’atenció especial en la imatge cardiovascular i les tècniques de diagnòstic no invasives.

A l’hora d’avaluar i seleccionar les diferents propostes, es tindrà en compte si les expectatives de generació d’un cert impacte són versemblants i rellevants per als investigadors i els seus grups de recerca. En aquest sentit, s’han definit tres grans àrees d’impacte:

Impacte acadèmic. Es tracta de generar un coneixement que es plasmarà en publicacions d’alt impacte, i/o generar capacitat per a recerques futures dotant de direcció, prioritats o habilitats els grups emissors.

Impacte clínic. Es tracta de generar un coneixement que permeti influir sobre les guies de pràctica clínica, i/o millorar les pràctiques mèdiques i de salut a escala local.

Impacte social. Es tracta de generar un coneixement que pugui influir en les polítiques de salut pública i/o que tingui beneficis per al sistema de salut, com ara millores en l’eficiència o la maximització de recursos.

Com en anys anteriors, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu atorgarà tres beques a investigadors (amb el títol de doctorat, llicenciatura, grau o equivalent) que duguin a terme la seva activitat a Catalunya i que vulguin fer estades curtes en centres nord-americans o europeus de referència en el seu camp.

 

Convocatòria 2018

La convocatòria romandrà oberta del 31 de gener al 15 de març de 2018, i l’estada s’iniciarà entre l’1 de maig i el 31 de desembre de 2018. Podeu introduir la vostra sol·licitud entrant en el següent formulari online.

Cada beca tindrà una dotació econòmica bruta de 3.000 euros mensuals, més les despeses de desplaçament. Amb aquesta dotació, els investigadors becats se sufragaran l’estada, l’assegurança mèdica i la manutenció durant el període de la beca (entre un i nou mesos).

 

Informació relacionada

Bases Convoctòria 2018

Comunicat convocatòria 2018