Beques Daniel Bravo close up of scientist with tube making test in lab

Amb l’objectiu principal d’estimular la recerca biomèdica d’alt impacte a Catalunya, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu va obrir  la convocatòria per a estades curtes a l’estranger en investigació cardiovascular.

Juntament amb la recerca bàsica i clínica, les Beques Daniel Bravo tenien aquesta vegada un focus d’atenció especial en la imatge cardiovascular i les tècniques de diagnòstic no invasives.

A l’hora d’avaluar i seleccionar les diferents propostes, es van tenir  en compte si les expectatives de generació d’un cert impacte eren versemblants i rellevants per als investigadors i els seus grups de recerca. En aquest sentit, s’han definit tres grans àrees d’impacte:

Impacte acadèmic. Es tracta de generar un coneixement que es plasmarà en publicacions d’alt impacte, i/o generar capacitat per a recerques futures dotant de direcció, prioritats o habilitats els grups emissors.

Impacte clínic. Es tracta de generar un coneixement que permeti influir sobre les guies de pràctica clínica, i/o millorar les pràctiques mèdiques i de salut a escala local.

Impacte social. Es tracta de generar un coneixement que pugui influir en les polítiques de salut pública i/o que tingui beneficis per al sistema de salut, com ara millores en l’eficiència o la maximització de recursos.

Com en anys anteriors, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha atorgat  tres beques a investigadors (amb el títol de doctorat, llicenciatura, grau o equivalent) que duen a terme la seva activitat a Catalunya i que vulguin fer estades curtes en centres nord-americans o europeus de referència en el seu camp.

 

Resolució convocatòria 2018

En la convocatòria 2018,  de la qual s’ha fet pública la resolució el dia 8 de maig ,  s’han concedit les Beques Daniel Bravo  als següents investigadors:

La Dra. Laura García, investigadora de la Universitat de Barcelona i BCNatal (Hospital Clínic i Hospital Sant Joan de Déu), viatjarà a Etiòpia per sumar-se al projecte Understanding and preventing fetal cardiovascular remodeling in HIV-infected pregnancies del Professor Per Björkman de la Universitat de Lund (Suècia).

El Dr. Alejandro Pérez,  responsable de la Unitat de Ressonància Magnètica Cardiovascular a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona  participarà en el projecte Prognostic value of aortic dilatation in patients with bicuspid aortic valve and its relation with MRI parameters of aortic stiffness liderat pel Dr. Ashwin Prakash al Boston Children’s Hospital (Estats Units).

En Jesús Ordoño, estudiant de doctorat al Departament de Biomaterials per a teràpies regeneratives de l’IBEC, farà una estada a l’Institute for Quantitative Health Science and Engineering de la Michigan State University (Estats Units) en un projecte del Dr. Aitor Aguirre titulat Elucidation of the mechanisms and signalling pathways of lactate on cardiac regeneration.

Informació relacionada

Resolució Beques Daniel Bravo Convocatòria 2018 

Bases Beques Daniel Bravo  Convoctòria 2018