Beques Daniel Bravo – Convocatòria 2022

Després d’una pausa forçada per la covid, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu obre la convocatòria 2022 de les beques per a estades curtes d’investigació biomèdica a l’estranger amb l’objectiu d’estimular la recerca d’alt impacte a Catalunya.

Descripció de les beques:

Les Beques Daniel Bravo posen un focus d’atenció especial en la recerca cardiovascular bàsica i clínica i en el desenvolupament de noves tècniques en imatge cardiovascular.

A l’hora d’avaluar les propostes, es tindrà en compte:

  • Impacte acadèmic: generar un coneixement que es plasmarà en publicacions d’alt impacte, i/o generar capacitat per a recerques futures dotant de direcció, prioritats o habilitats els grups emissors.
  • Impacte clínic: generar un coneixement que permeti influir sobre les guies de pràctica clínica, i/o millorar les pràctiques mèdiques i de salut a escala local.
  • Impacte social: generar un coneixement que pugui influir en les polítiques de salut pública i/o que tingui beneficis per al sistema de salut, com ara millores en l’eficiència o la maximització de recursos.

Dirigides a: investigadors i investigadores de les universitats, hospitals i centres de recerca públics que duguin a terme la seva recerca a Catalunya.

País de destí: centres de prestigi nord-americans i europeus.

Durada: de 3 a 9 mesos.

Què inclou: cada beca tindrà una dotació econòmica bruta de 3.000 euros mensuals, més les despeses de desplaçament. Amb aquesta dotació, els investigadors i investigadores becats se sufragaran l’estada, l’assegurança mèdica i la manutenció durant el període de la beca.

 

Número de beques que s’ofereixen: 3

Presentació de so·licituds:

La convocatòria romandrà oberta del 19 de gener al 9 de març de 2022.

La resolució es farà pública en aquest web durant el mes de maig de 2022.

Per optar a les beques, els investigadors i investigadores interessats han d’introduir les seves dades i els detalls del projecte en aquest formulari i adjuntar-hi les tres cartes requerides a les bases de la convocatòria 2022 en format PDF (carta de motivació, carta de recomanació i carta de preacceptació), abans de les 13 hores del dia 9 de març de 2022.

 

Documents relacionats:

 

Consultes: beques@fundaciodanielbravo.org